Viktigt med ett bra fogskum

För att kunna foga på ett bra sätt, så är det viktigt att ha rätt sorts fogskum. Du kan hitta ett bra fogskum hos Leif Arvidsson AB. Bland annat:

  • Fogskum från Tremco Illbruck vid montering av fönster
  • Fogskum för helårsbruk
  • Fogskum Hybrid
  • Flexskum
  • Vattenbaserat isolerskum utan expansion

Då det ska fogas, så är det ju bra att ha rätt sorts produkt för ändamålet. Om du ska montera och isolera fönster och dörrar, så är det bra att foga samt att det även går att använda fogskummet för att täta under syllar samt på andra ställen.

Använd rätt fogning

Hos Leif Arvidsson AB finns det fogskum samt att de har det mesta inom fog och kitt. Kanske du har ett byggprojekt där det krävs fogning? Då är det bra att satsa på att köpa hem rätt sorts produkt. Bland de fogningsprodukter som finns att hitta hos detta företag så har du bland annat fogskum för helårsbruk, som går att använda året om. Detta passar bra för fönster och dörrar. En annan variant, det är hybridskum, som passar på de ställen där det inte går att använda polyuretanskum. För att fylla igen hålrum eller isolera inne så kan du välja ett vattenbaserat lågexpanderande fogskum.

Foga på rätt sätt

När du ska foga med fogskum, tänk då på att det kan expandera, så du ska inte ta allt för mycket av det. Du bör skumma en djup fog med försiktighet. Helst göra det i flera lager. Det för att du ska undvika för hög expansion eller att skummet hamnar där det inte ska.